ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Periodikum Slovanské štúdie vychádza od roku 1957. V roku 1992 prebrala periodikum nová redakcia (zodpovedný redaktor T. Ivantyšynová).

Od roku 1992 vychádza periodikum ako medzinárodný časopis so záberom na dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.

Od roku 1994 vychádzajú prevažne monotematické čísla.

V súčasnej dobe je vydavateľom periodika Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (informácie na internetovskej adrese: www.sdksve.sav.sk) v spolupráci s Historickým ústavom SAV.

Kvôli finančným problémom vychádzali v posledných rokoch jednotlivé čísla nepravidelne.

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia